Service og reparasjoner på anleggs og landbruksmaskiner
Sveising
AC-service(landbruk& anlegg)
Hydraulikkslangepressing
Rep av hydrauliske komponenter
Salg av olje og smøre produkter
Vi skaffer også slitedeler til din maskin
Vi har en godt utstyrt servicebil, slik at vi er mobile og kan utføre jobber ute i felt.
Vi har 24/7 service.