Blomstereng landbruk og maskin  utfører jordbrukstjenester innen slåing og raking, Naturgjødsling, Harving

Kunstgjødsling samt rundballepressing av gress, høy og halm.